Αυλαία, ασύστατοι! Αιμορραγούν ως και οι πέτρες, σ’ αυτόν τον άνυδρο καιρό! ΑΥΛΑΙΑ (Γ. Μπλάνας, Στασιωτικό 53o)

4/2/12

Πατάτες

Οι «Πατατοφάγοι». Έργο του Βίνσεντ βαν Γκογκ, 1885. Στο έργο αποκαλύπτεται η φτώχεια των αγροτών, «με πρόσωπα ξεκάθαρα όσον αφορά στο σχέδιο και το χρώμα», οι οποίοι τρώγοντας πατάτες «δεν έτρεφαν σωστά ούτε την ψυχή ούτε το πνεύμα». Η αθλιότητά τους έρχεται σε αντίθεση με τις βουκολικές σκηνές της αγροτικής ζωής, τις οποίες αποδοκίμαζε ο βαν Γκογκ, στοιχεία που φέρνουν το ζωγράφο, πρόδρομο του ρεύματος του εξπρεσιονισμού που επικράτησε αρκετά χρόνια μετά. Υπάρχουν δέκα περίπου προπαρασκευαστικά σχέδια των «Πατατοφάγων» και τρεις παραλλαγές του πίνακα. Οι δύο από αυτές παρουσιάζουν πέντε χωρικούς, ενώ στην τρίτη λείπει το ένα πρόσωπο.

Οι «Πατατοσυλλέκτες». Ομαδικό έργο των Παπαδήμα, Παπανδρέου, Σαμαρά, Καρατζαφέρη, και μαθητών τους, 2012. Στο έργο αποκαλύπτεται η φτώχεια των Ελλήνων «με πρόσωπα θολά όσον αφορά στις σκέψεις και την πολιτική βούληση», οι οποίοι τρώγοντας πατάτες «δεν τρέφουν σωστά ούτε την ψυχή ούτε το πνεύμα». Η αθλιότητά τους έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις θλιβερές σκηνές της ζωής τους, τις οποίες επιδιώκουν οι δημιουργοί, στοιχεία που τους φέρνουν, πρόδρομους του ρεύματος της καταστροφής των αδιέξοδων σωρευμένων κερδών του καπιταλισμού που επικρατεί πολλά χρόνια. Υπάρχουν δεκάδες προπαρασκευαστικά σχέδια των «Πατατοσυλλεκτών» και δύο παραλλαγές του έργου. Η μία από αυτές παρουσιάζει κατοίκους των αστικών κέντρων να συλλέγουν και κρεμμύδια, ενώ και στις δύο τα πρόσωπα είναι διαφορετικά.