Αυλαία, ασύστατοι! Αιμορραγούν ως και οι πέτρες, σ’ αυτόν τον άνυδρο καιρό! ΑΥΛΑΙΑ (Γ. Μπλάνας, Στασιωτικό 53o)

9/12/08

Γι΄ αυτό φτύνουν τους ραγιάδες

Την ώρα του στερνού αντίο
στον Αλέξη
Και όταν θα’ρθουν οι καιροί
που θα’χει σβήσει το κερί στην καταιγίδα
Υπερασπίσου το παιδί
γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα
.
Λ. Παπαδόπουλος-Μ. Θεοδωράκης
(από τη σημερινή ΠΡΑΣΙΝΗ)
.
Όχι άλλη λήθη...
.

Και για να γίνουμε πιο σαφείς σε ό,τι αφορά τις τελευταίες δημοσιεύσεις μας περί «ραγιάδων» και «φτυσίματος» σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και τον κώδικα συντάξεων όπου αναφέρεται σαφώς και ακόμα το εξής (σ. 98):


Άρθρο 40
Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο

Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας αυτών που αναφέρονται παραπάνω εφόσον αυτοί:
α) Έλαβαν μέρος στον αγώνα κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών και για όσο χρόνο διατέλεσαν στη ζώνη επιχειρήσεων.
Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στη ζώνη των επιχειρήσεων βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου ή του Αρχηγείου της χωροφυλακής, της Αστυνομίας πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια του αγώνα κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών ορίζεται από την 1η Απριλίου 1946 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1949, με τη διατήρηση της ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2704/1953.
(Με παραπομπή στο νόμο άρθρο 40 παρ. 2 Α.Ν. 1854/51, όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 4448/64).
..