Αυλαία, ασύστατοι! Αιμορραγούν ως και οι πέτρες, σ’ αυτόν τον άνυδρο καιρό! ΑΥΛΑΙΑ (Γ. Μπλάνας, Στασιωτικό 53o)

27/3/08

Τους πληρώνουμε ... με το αίμα μαςΛάβαμε σήμερα στο e mail μας το παρακάτω κείμενο που αφορά σε αδιαφανείς διαδικασίες για την προμήθεια αντιδραστηρίων Μοριακού Ελέγχου αίματος. Μια υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή όχι μόνο για το ύψος των δαπανών αλλά, κυρίως, για τη Δημόσια Υγεία.

Κύριε Πρόεδρε του Β΄ τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Κυρία Εισηγήτρια,
Κύριε Βοηθέ Εισηγητή,


Επιτρέψτε μας με την επιστολή μας, να σας κάνουμε κοινωνούς των προβληματισμών μας, των σοβαρών ανησυχιών μας για την πορεία αυτού του διαγωνισμού, του μεγαλύτερου ίσως στο χώρο της Υγείας τα τελευταία χρόνια. Και αφορά την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της Μοριακής Τεχνικής Νουκλεϊνικών οξέων – Ν.Α.Τ. – ύψους 208.250.000 ευρώ και διάρκειας 5 ετών για εννέα μοριακά κέντρα ελέγχου.

Από τις 10-07-2006 που συστάθηκε Διακομματική Επιτροπή, της οποίας είμαστε μέλη (ΦΕΚ 101Β/Β/28-7-2006) με σκοπό να διενεργήσει και να φέρει εις πέρας το διαγωνισμό, συνεδριάζουμε με επιμονή, και να μας επιτρέψετε με αφοσίωση, παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα (τεχνικά προβλήματα-πυρκαγιές-θερινές διακοπές-εκλογές). Κι αυτό επειδή ως εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος που αφορά το κοινωνικό σύνολο της χώρας μας και ιδιαίτερα τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που χρησιμοποιούν το αίμα για θεραπευτικούς σκοπούς.

Επίσης, γνωρίζουμε ότι με το τέλος του διαγωνισμού, επιτέλους, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας έστω και καθυστερημένα, έστω και εν μέρει η κοινοτική οδηγία 2002/98/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την - ποιότητα–ασφάλεια του ανθρωπίνου αίματος – και θα λειτουργήσουν τα εννέα νομίμως πιστοποιημένα «Κέντρα αίματος» στη χώρα μας τα οποία περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό αναλαμβάνοντας την καθολική εφαρμογή του Μοριακού Ελέγχου του αίματος.

Σήμερα το 50%-70% του μεταγγιζόμενου αίματος στη χώρα μας, ελέγχεται με Μοριακές τεχνικές, το υπόλοιπο ελέγχεται με συμβατική μέθοδο. Ο κίνδυνος διαφυγής κρούσματος μέσω μετάγγισης και μόλυνσης ασθενών με ιούς του AIDS ή Ηπατίτιδας Β ή C, εξακολουθεί να είναι σημαντικός.


Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Εισηγητές,

Οι δύο εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι οι μοναδικές παγκοσμίως που διαθέτουν την εν λόγω τεχνολογία. Κατά συνέπεια προμηθεύουν και τη χώρα μας. Κάτω όμως από κινδυνολογία, κάτω από διαρροές στον τύπο ετεροχρονισμένων κρουσμάτων μόλυνσης με τον ιό AIDS, μετά από μετάγγιση (το κρούσμα της Θεσσαλονίκης διέρρευσε στον τύπο 9 μήνες μετά), παίζοντας με τον πόνο των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών που ζητούν (δικαίως) ασφαλές αίμα, οι δύο εταιρείες εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον, με επείγουσες διαδικασίες, κατάφεραν να προμηθεύουν με αντιδραστήρια και μηχανήματα τη χώρα μας όχι μέσω διαγωνισμού αλλά με εξωσυμβατικές και αδιαφανείς διαδικασίες. Οι τιμές δε που προσφέρουν στη χώρα μας είναι πολλαπλάσιες από τις προσφερόμενες τιμές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το ίδιο ακριβώς προϊόν ή είναι χαμηλότερες σε επιμέρους διαγωνισμούς αιμοδοσιών νοσοκομείων στη χώρα μας, απ’ ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, γεγονός που έχει δημοσιοποιηθεί και δεν έχει αμφισβητηθεί.

Σήμερα ο Μοριακός έλεγχος του αίματος, των αιμοδοσιών των νοσοκομείων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής σε μεγάλο βαθμό, διενεργείται σε «εργαστήριο» που δεν περιλαμβάνεται στα 9 «Κέντρα αίματος» του Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα λάβουν πιστοποίηση και περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό. Δεν γνωρίζουμε αν έχει το εν λόγω εργαστήριο διαπίστευση ή χορήγηση άδειας «Κέντρου αίματος», αν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, τα κατάλληλα προσόντα, την αρμόζουσα κατάρτιση, σύστημα ποιότητας, επάρκεια στις εγκαταστάσεις και γενικώς αν πληροί τους κοινοτικούς κανόνες και προδιαγραφές για να διενεργεί με ασφάλεια τον Μοριακό Έλεγχο του αίματος και κατ’ επέκταση να υπάρχει ασφάλεια στις μεταγγίσεις, που διενεργούνται.

Ενώ ταυτόχρονα το μόνο πιστοποιημένο «Κέντρο αίματος» από το Υπουργείο Υγείας, στους Θρακομακεδόνες που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και κοινοτικές οδηγίες παραμένει ανενεργές παρά τις κοινωνικές εκκλήσεις.

Κατόπιν τούτου οι εταιρείες έχουν επιδοθεί σε υπόγειο πόλεμο για την «πίτα του αίματος» και μέσω επανειλημμένων ενστάσεων και πρόσφατα ένδικων μέσων προσπαθούν να καθυστερήσουν το διαγωνισμό γιατί με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα αποκαλυφθούν οι τιμές που προσφέρουν για τα αντιδραστήρια, που θα είναι χαμηλότερες από αυτές που εισπράττουν από τις «απ’ ευθείας αναθέσεις». Είναι γνωστές οι τιμές που προσφέρουν σε νοσοκομειακούς διαγωνισμούς και είναι χαμηλότερες από αυτές που εισπράττουν από τις απ’ ευθείας αναθέσεις.

Όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εγκαθιστούν σε όσα «Κέντρα αίματος» μπορούν, πανάκριβα μηχανήματα και αντιδραστήρια με εξωσυμβατικές διαδικασίες ώστε να δημιουργήσουν ένα status στην αγορά, επικαλούμενοι λόγους «Δημόσιας Υγείας» απορροφώντας σημαντικά ποσά από την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού. Ευελπιστούν ότι δεν θα τελειώσει ο διαγωνισμός αλλά και όταν τελειώσει θα εφαρμοστεί γιατί θα υπάρχει τέτοιο καθεστώς που δεν θα μπορεί να ανατραπεί.

Τέλος Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Εισηγητές
ως εκπρόσωποι κομμάτων διαπιστώνουμε ότι οι σκοπούμενες καθυστερήσεις εκ μέρους των εταιρειών:

α) εκτός του σοβαρού κινδύνου να μολυνθούν από τους ιούς του AIDS, Ηπατίτιδας B και C, ασθενείς μετά από μετάγγιση αίματος εφόσον δεν έχει εφαρμοστεί καθολικά ο Μοριακός Έλεγχος στη χώρα μας,

β) εκτός του ότι εισπράττουν υπέρογκα ποσά σε ασυμφωνία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το Δημόσιο αγαθό που λέγεται «ασφαλές αίμα»,

αποσκοπούν και στην υπονόμευση του ρόλου μας, στην υπονόμευση της αποτελεσματικότητάς μας και απόδοσης λειτουργίας της διακομματικής επιτροπής, στην ακύρωση του στόχου μας που είναι η περάτωση του διαγωνισμού και στον περιορισμό μας σε ατέρμονες και μάλιστα αμειβόμενες συνεδριάσεις, ρόλος που επ’ ουδενί μας αρμόζει.

Αυτοί οι λόγοι μας οδήγησαν και όχι ασέβεια προς τις αποφάσεις σας, να προτείνουμε και να ψηφίσουμε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων – που σηματοδοτούν την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό και επιτέλους να εφαρμοστεί καθολικά και με ασφάλεια, με διαφανείς διαδικασίες και με τιμές αντιδραστηρίων ανάλογες των ευρωπαϊκών χωρών και στη χώρα μας ο Μοριακός Έλεγχος του αίματος.

Τα μέλη της διακομματικής επιτροπής :

1. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ιατρός Ακτινολόγος
Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος


2. Αθανασία Τζιόκα
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Αναπ. Δ/ντρια Εργαστηρίου Αιματολογίας – Μονάδα Αιμοδοσίας
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας


3. Ευμορφία Σαγκανά – Χουντή
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής
Εκπρόσωπος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής ΑριστεράςΑθήνα, 14 Μαρτίου 2008

24/3/08

Γιουγκοσλαβία 1999

Οι Κινέζοι διαμαρτύρονται για το βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας. Τότε το ΝΑΤΟ βομβάρδισε, μεταξύ άλλων, "κατά λάθος" και την κινεζική πρεσβεία στο Βελιγράδι.
(© Reuters)

Στις 24 Μαρτίου 1999, η Γιουγκοσλαβία αρνούμενη να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου δέχθηκε Νατοϊκή επίθεση από αέρος, η οποία διήρκησε τρεις μήνες αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς και μια τεράστια οικολογική, πολιτιστική και οικονομική καταστροφή στη γειτονιά μας. Τότε η Ελλάδα καιγόταν με το ζήτημα του χρηματιστηρίου, την υπόθεση Οτσαλάν και άλλα γεγονότα. Ωστόσο χιλιάδες Έλληνες πολίτες διαδήλωναν σχεδόν καθημερινά ενάντια σε αυτήν, την απίστευτη μέχρι την τέλεσή της, πράξη των Αμερικανών.
Τότε πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Κλίντον, σήμερα η «κυρά» του αγωνίζεται για το χρίσμα. Αντιπρόεδρος ήταν ο Άλ Γκορ, σήμερα είναι ο "σούπερ οικολόγος" τιμημένος μάλιστα για το έργο του από τη Σουηδική Ακαδημία.
Τότε όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απλά παρατηρούσαν τα γεγονότα και πολλοί διευκόλυναν τις νατοϊκές δυνάμεις παραχωρώντας τους διαδρόμους. Σήμερα το Κόσοβο είναι και πάλι στο προσκήνιο και πάλι "παρατηρούν" ή το αναγνωρίζουν, έτσι για να τελειώνουν. Ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς δεν ζει πια. Ωστόσο τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολα όπως τότε για τους Αμερικανούς, αλλά και ούτε για τον UCK, γιατί δυστυχώς γι΄ αυτούς υπάρχει ένας άλλος πρόεδρος που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιοχή.

11/3/08

Όλα στη ζυγαριάΠριν από 23 χρόνια, 11 Μαρτίου 1985, ανέλαβε την εξουσία της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, εφαρμόζοντας Περεστρόικα (αναδιάρθωση) και Γκλάσνοστ (διαφάνεια), δίνοντας παράλληλα κι ένα τέλος στον ψυχρό πόλεμο.

Χωρίς να αμφισβητούμε την αναγκαιότητα στην ελευθερία του λόγου και στην ανατροπή της συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας που μάστιζε την ΕΣΣΔ, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι η ημερομηνία αυτή σήμανε και την αρχή του τέλους του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στην ιστορία.

Τα επόμενα χρόνια, όταν η γραφειοκρατία αντικαταστάθηκε από διαφθορά δυτικού τύπου, τα γκουλάκ [1] από την επαιτεία και η κομματική ελίτ από συμμορίες, πολλοί έφθασαν στο σημείο να βάλουν στη ζυγαριά το ψωμί και τη δημοκρατία.

Σήμερα, που η νέα κατάσταση, τουλάχιστον για τη Ρωσία, βαίνει συνεχώς ανατρεπόμενη το φάντασμα άρχισε να πλανιέται πάνω από την Ευρώπη [2] και πάλι. Κάθε εποχή έχει και το Βλαδίμηρό της.

Σήμερα, που μαζί με την υπερθέρμανση του πλανήτη «άναψαν και τα αίματα», ο ψυχρός πόλεμος αρχίζει να φαντάζει αύρα. Φαίνεται όμως, ότι κάθε εποχή έχει και τον πατερούλη της.
Εκείνο που μένει είναι να δοκιμάσουμε τους συνδυασμούς, επειδή τελικά αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι «πρέπει να είσαι λέρα για να κυβερνάς γαλέρα».

[1] Στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας για την «υποταγή» της φύσης στη Σιβηρία την περίοδο διακυβέρνησης του Ιωσήφ Στάλιν. Διαβάστε σχετικό άρθρο:
http://www.enet.gr/online/online_text/c=111,dt=27.05.2001,id=70012988
[2] «Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη». Με αυτή τη φράση άρχιζε το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» (Κ. Μαρξ, Φ. Ένγκελς, 1847).

8/3/08

Ευχαριστούμε!Με νίκη 2-0 επί της Ρετζίνα, η Ίντερ γιόρτασε στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» τα 100 χρόνια ιστορίας της. Οι οπαδοί της είχαν να πουν μόνο ένα… "Ευχαριστούμε"


Όταν στις 9 Μαρτίου 1908 ορισμένα στελέχη της Μίλαν αποφάσισαν να κάνουν την δική τους επανάσταση, δημιούργησαν μια ομάδα. Την ονόμασαν Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο καθώς αντίθετα με το μητρικό σύλλογο, εμπιστευόταν ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό.


Πέρασαν ήδη 100 χρόνια και οι ιδρυτές της μπορούν να νιώθουν παρά πάνω από υπερήφανοι. Η ομάδα γιόρτασε με νίκη τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής. Στο ρόστερ της βρίσκονται περισσότεροι ξένοι ποδοσφαιριστές από ό,τι Ιταλοί και το παλμαρέ της τα τελευταία τρία χρόνια πλουτίζει συνεχώς.


Οι οπαδοί των «νερατζούρι» είναι δίπλα στην ομάδα και το απέδειξαν και χθες. Ανάρτησαν το μοναδικό πανό του γηπέδου στην Curva Nord (εξέδρα φανατικών) το οποίο ανέγραφε την λέξη: «Ευχαριστούμε».


Ευχαριστούν τον πρόεδρο, τους συντελεστές, τους ποδοσφαιριστές, όσους στήριξαν τον σύλλογο του Μιλάνου. Και αυτοί τούς το ανταπέδωσαν, νικώντας 2-0 την Ρετζίνα με τα γκολ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και του Νικόλας Μπουρντίσο.


Αυτό όμως όλοι στο «μπλε» Μιλάνο ελπίζουν να είναι η αρχή. Η απαίτηση των οπαδών στο «Τζουζέπε Μεάτσα» ήταν ξεκάθαρη και ακούστηκε σε κάθε άκρη της γειτονικής χώρας στο ημίχρονο: «Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τώρα»!


Και σίγουρα δεν υπάρχει καλύτερη χρονιά για να το πετύχει. Η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής δεν είναι για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες κάτι σημαντικό. Αυτό που μετράει είναι ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζεται, και αυτό είναι ξεκάθαρο.

Ο δικτυακός τόπος ΣανΣήμερα.GR παρουσιάζει ένα όμορφο αφιέρωμα στην ιστορική ιταλική ομάδα, όπου μπορείτε να διαβάσετε και για τον ελληνοϊταλό συνιδρυτή της, Ιωάννη Παραμυθιώτη.